Regulamin organizacyjny  Gabinetu Medycyny Estetycznej Fabskin

funkcjonującego w ramach podmiotu leczniczego

Fabdent s. c. z siedzibą w Warszawie, ul. Pełczyńskiego 22A/78, 01-471 Warszawa

Przepisy wstępne

§1

Regulamin Organizacyjny Gabinetu Medycyny Estetycznej Fabskin w Warszawie określa:

a) cele i zadania podmiotu,

b) rodzaj działalności i zakres udzielanych świadczeń,

c) miejsce udzielania świadczeń,

d) strukturę organizacyjną, sposób kierowania gabinetem, zakres odpowiedzialności,

e) organizację i przebieg obsługi klientów oraz organizację procesu udzielania świadczeń,

f) wysokość opłat za świadczenia,

g) zasady udostępniania dokumentacji klienta,

h) przepisy porządkowe.

§2

 1. Fabskin działa pod nazwą Gabinet Medycyny Estetycznej Fabskin i funkcjonuje w ramach spółki cywilnej Fabdent z siedzibą w Warszawie (01-471) przy ul. Generała Tadeusza Pełczyńskiego 22A nr lok. 78, NIP: 5222889146.
 2. Fabdent s. c. wpisana jest do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie pod numerem księgi 000000155114 w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, o kodzie rodzaju praktyki: 97 (98): indywidualna praktyka lekarska ze wskazaniem na zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych: zabiegi z zakresu medycyny estetycznej (wykonywane w Fabskin), a także stomatologia zachowawcza, chirurgia (w znieczuleniu miejscowym), protetyka, ortodoncja (wykonywane w Fabdent) oraz świadczeń diagnostycznych w rodzaju: RTG punktowe (wykonywane w Fabdent).
 3. Indywidualną praktykę lekarską w ramach Fabskin wykonuje w oparciu o wpis określony w ust. 2 lekarz medycyny Radosław Rzepnikowski.
 4. Świadczeń z zakresu medycyny estetycznej w Gabinecie Medycyny Estetycznej Fabskin udzielają także inne osoby na podstawie zawartych umów.

§3

Cele i zadania podmiotu

 1. Celem Gabinetu Medycyny Estetycznej Fabskin jest świadczenie usług z zakresu medycyny estetycznej oraz kosmetyki przez wykwalifikowany personel, w sposób profesjonalny, zgodny z najnowszymi standardami oraz dostosowanie świadczeń do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta.
 2. Cele te realizowane są przez:

a) specjalistyczne usługi z wykorzystaniem nowoczesnego i bezpiecznego sprzętu,

b) wysokie kwalifikacje personelu Gabinetu Medycyny Estetycznej Fabskin,

c) wysokie bezpieczeństwo i higienę pracy w gabinecie,

d) właściwą organizacja pracy, umożliwiająca skuteczne zarządzanie gabinetem.

 

§4

Rodzaj działalności i zakres udzielanych świadczeń

 1. W Gabinecie Medycyny Estetycznej Fabskin wykonywane są usługi z zakresu medycyny estetycznej, w tym, zabiegi z medycyny estetycznej wykonywane przez lekarzy medycyny oraz zabiegi i usługi wykonywane przez kosmetyków i kosmetyczki.
 2. Do świadczeń udzielanych przez Fabskin należą w szczególności:
 • wypełnianie zmarszczek i bruzd przy użyciu kwasy hialuronowego,
 • modelowanie, powiększanie, nawilżanie i podnoszenie kącików ust przy pomocy kwasy hialuronowego,
 • głębokie nawilżanie twarzy, szyi oraz dekoltu kwasem hialuronowym (zabieg Filorgia Lift Booster),
 • wolumetria twarzy kwasem hialuronowym,
 • powiększanie żwaczy oraz brody kwasem hialuronowym,
 • mikrodermabrazja twarzy, ramion, szyi, pleców oraz dłoni,
 • zabiegi z użyciem ultraformera III (twarz i ciało),
 • kriolipolizacooltech,
 • mezoterapia igłowa twarzy, dekoltu i szyi, w tym z użyciem osocza bogatopłytkowego, Vital Injector
 • mezoterapia igłowa w leczeniu blizn i rozstępów,
 • zwalczanie cellulitu mezoterapią igłowa,
 • mezoterapia igłowa w zwalczaniu łysienia,
 • ultranawilżenie- rewitalizacja twarzy, dekoltu, szyi oraz dłoni,
 • mezoterapia kolagenowa twarzy, szyi, dekoltu i dłoni,
 • zwalczanie cellulitu w ofercie pakietowej: mezoterapia igłowa połączona z karboksyterpią i falami radiowymi, a także falami radiowymi i ultradźwiękami falą akustyczną,
 • terapia dwutlenkiem węgla (karboksyterapia) – zabiegi na twarzy, ramiona i ciało,
 • peelingi chemiczne z użyciem kwasów: migdałowego, salicylowego, glikolowego, pirogronowego,
 • zabieg easy-peel,
 • peelingu dermapenem,
 • głęboki peeling fenolowy,
 • zabiegi z użyciem ujędrniających nici PDO,
 • zabiegi z użyciem liftingujących nici PDO Barb,
 • lipoliza iniekcyjna preparatem Aqualyx oraz Dermastabilion,
 • zabiegi z użyciem osocza bogatopłytkowego, w tym wykonywane dermapenem,
 • iniekcje toksyną botulinową -blokada i zapobieganie powstawaniu zmarszczek mimicznych,
 • leczenie nadpotliwości toksyną botulinową,
 • redukcja napięcia mięśni żuchwy z użyciem toksyny botulinowej,
 • redukcja uśmiechu dziąsłowego toksyną botulinową,
 • mezoterapiamikroigłowa wykonywana dermapenem, również z użyciem osocza bogatopłytkowego,
 • mezoterapiamikroigłowa wykonywana dermapenem z użyciem PixelPeel w redukcji blizn potrądzikowych i rozstępów,
 • przeszczepy tłuszczu,
 • skupione ultradźwięki Scizer, Ultraformer
 • Laser tulowy Lavienne
 • laserowe usuwanie blizn i rozstępów,
 • laserowe usuwanie przebarwień i zmian naczyniowych, redukcja rumienia oraz fotoodmładzanie,
 • zabiegi z użyciem fal radiowych na twarz i ciało,
 • radiofrekwencjamikroigłowa twarzy i ciała- lifting i zagęszczanie skóry,
 • radiofrekwencjamikroigłowa twarzy i ciała w połączeniu z ultradźwiękami- lifting i zagęszczanie skóry, z likwidacją tkanki tłuszczowej,
 • fale radiowe AccentPrime w redukcji nadpotliwości pach,
 • zabiegi na ciało z użyciem fali akustycznej/uderzeniowej,
 • zabiegi dotleniające skórę OxyGeneo +,
 • zabiegi laserem frakcyjnym nieablacyjnym ClearLift na twarz, dekolt szyję i dłonie,
 • depilacja laserowa twarzy i ciała VECTUS, Motus
 • usuwanie tatuaży i rozstępów,
 • laserowe usuwanie rozstępów i blizn,w tym blizn potrądzikowych,
 • laserowe zamykanie naczynek,
 • zabiegi laserem frakcyjnym ablacyjnym w leczeniu blizn i wygładzaniu zmarszczek,
 • lifting powiek i twarzy oraz usuwanie zmian skórnych i przebarwień urządzeniem Plexr,
 • makijaż permanentny.

§5

Miejsce udzielania świadczeń

Miejscem udzielania świadczeń w ramach Gabinetu Medycyny Estetycznej Fabskin jest Warszawa (01-478), ul. Lazurowa 183 lok. 86.

§6

Struktura organizacyjna, sposób kierowania gabinetem, zakres odpowiedzialności

 1. W skład Gabinetu Medycyny Estetycznej Fabskin wchodzą cztery gabinety medycyny estetycznej, urządzenia medyczne, pomieszczenia administracyjne.
 2. Gabinetem Medycyny Estetycznej Fabskin kierują wspólnicy Fabdent s. c. Sławomir Kwieciński i Radosław Rzepnikowski.
 3. Bieżące zarządzanie gabinetem, w tym wszelkie czynności związane z obsługą klientów, ustalaniem terminów wizyt i czynności z tym związane należą do wspólników FabDent s.c. oraz wyznaczonego przez nich zespołu administracyjnego.

§7

Organizacja i przebieg obsługi klientów oraz organizacja procesu udzielania świadczeń

 1. Gabinet Medycyny Estetycznej Fabskin funkcjonuje w dni powszednie w godzinach pracy umieszczonym na tablicy informacyjnej w holu gabinetu.
 2. Informacje o godzinach pracy gabinetu można uzyskać telefonicznie, osobiście oraz na stronie internetowej gabinetu: https://fabskin.pl/.
 3. Odbycie konsultacji, wizyty lub poddanie się zabiegowi wymaga uprzedniego ustalenia terminu z recepcją gabinetu.
 4. Umówienie się na wizytę, w tym na bezpłatne konsultacje możliwe jest także za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://fabskin.pl/kontakt/
 5. W dniu i godzinie ustalonej klient stawia się w recepcji celem uzupełnienia dokumentacji przygotowującej do zabiegu.
 6. Ustalony termin wizyty, konsultacji lub zabiegu jest wiążący dla klienta, oznacza to, że niezgłoszenie się przez klienta w ustalonym dniu i godzinie nie uprawnia klienta do żądania przyjęciu go w innym terminie, bez uprzedniego powtórnego ustalenia terminu wizyty w recepcji.
 7. Stawienie się na umówioną wizytę, konsultację lub zabieg z co najmniej 10 min. opóźnieniem uprawnia Fabskin do odmowy udzielenia świadczenia w umówionym terminie. Odbycie wizyty, mimo spóźnienia klienta jest możliwe jedynie po potwierdzeniu tej okoliczności w recepcji.
 8. We wszelkich sprawach związanych z umawianiem, odwoływaniem i zmianą terminu bądź godziny wizyt właściwa jest recepcja gabinetu. Klient nie jest uprawniony do żądania ustalenia terminu i godziny wizyty z personelem gabinetu innym niż personel recepcji.

 

§8

Wysokość opłat za świadczenia

Ceny zabiegów i usług wykonywanych w gabinecie wyszczególnione są w cenniku dostępnym pod adresem https://fabskin.pl/ a także w recepcji gabinetu.

§9

Zasady udostępniania i tworzenia dokumentacji

 1. Fabskin jest zobowiązana prowadzić dokumentację osób korzystających z jej świadczeń.
 2. Do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja, i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu, są uprawnione:

1) osoby wykonujące zabiegi medycyny estetycznej i zabiegi kosmetologiczne;

2) inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2), są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem uzyskanych w związku z wykonywaniem zadań. Osoby te są związane tajemnicą także po śmierci klienta.

4. Osoby zgłaszające się do Gabinetu Medycyny Estetycznej Fabskin mają prawo dostępu do dotyczącej ich dokumentacji. Dokumentacja jest także udostępniana przedstawicielom ustawowym tych osób. Uzyskanie dostępu do dokumentacji przez inne osoby, w tym osoby najbliższe nie będące przedstawicielami ustawowymi uwarunkowane jest pisemnym upoważnieniem ich przez danego klienta przedstawionym Fabskin.

– po stronie pacjenta leży uzupełnienie zgodnie ze stanem faktycznym i opis stanu zdrowia karty rejestracyjnej

– pacjent zobowiązany jest przed rozpoczęciem leczenia do podpisania świadomej zgody na zabieg

– osoby wykonujące zabieg mają w obowiązku przedstawienie opisu planowanego zabiegu, jego następstw i zaleceń po zabiegowych

– dokumentacje medyczną osoby wykonujące zabieg prowadzą w formie papierowej, elektronicznej, fotograficznej.

– pacjent niewyrażający zgody na wykonanie zdjęć będących dokumentacją fotograficzną przed rozpoczęciem zabiegu medycznego oraz zdjęć około zabiegowych i po zabiegowych nie ma podstaw do zwrotu kosztów zabiegu

– klient niewyrażający zgody na wykonanie zdjęć będących dokumentacją fotograficzną przed rozpoczęciem zabiegu kosmetologicznego oraz zdjęć około zabiegowych i po zabiegowych nie ma podstaw do zwrotu kosztów zabiegu

– osoba wykonująca zabieg lekarz, kosmetolog ma prawo do odmówienia wykonania zabiegu w przypadku braku zgody pacjenta na uzupełnienie wymaganej dokumentacji medycznej

5. Za wydanie odpisów lub kserokopii dokumentacji, w tym zapisu dokumentacji na informatycznym nośniku danych gabinet nie pobiera opłaty. Osoba wykonująca zabieg lekarz, kosmetolog zastrzega sobie 5 dniowy czas możliwości skompletowania dokumentacji. Dokumentacje wydaje kierownik medyczny placówki wraz z osobą wykonującą zabieg będącą lekarzem lub kosmetologiem.

6. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

§10

Przepisy końcowe

 1. Podanie regulaminu organizacyjnego do wiadomości klientów następuje poprzez zamieszczenie na stronach internetowych pod adresem https://fabskin.pl/. Regulamin dostępny jest także w formie pisemnej w recepcji Fabskin.
 2. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego obowiązują wszystkie osoby udzielające świadczeń w Fabskin niezależnie od formy zatrudnienia, a także klientów i osoby towarzyszące.